Cenník bytov
číslo bytu označenie bytu počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník 1     m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
  1. poschodie                                      
1 B1/1 3 67.04   10.54 11.03 12.31 23.38 5.52 1.84 2.42     3.11   70.15

  PREDANÝ
2 B2/1 2 54.82   7.09 14.57   21.75 4.71 2.03 4.67     2.11   56.93

 

PREDANÝ

3 B3/1 2 52.79   5.74 14.58   20.96 4.55 2.03 4.93     2.11   54.90

 

PREDANÝ

4 B4/1 2 53.83   6.65 14.57   20.96 4.55 2.03 4.93     2,98   56.81

  PREDANÝ
5 B5/1 3 75.23   8.45 20.86 10.43 29.28 4.45 1.76       2.06   77.29

  PREDANÝ
6 B6/1 3 67.04   10.54 11.03 12.31 23.38 5.52 1.84 2.42     3.02   70.06

 

PREDANÝ

7 B7/1 2 54.60   6.85 14.58   21.75 4.71 2.03 4.68     1.99   56.59

 

PREDANÝ

8 B8/1 2 53.83   6.08 14.58   21.75 4.71 2.03 4.68     1.99   55.82

 

PREDANÝ

9 B9/1 2 53.58   6.08 14.57   21.76 4.71 2.03 4.68     2,11   55.69

  PREDANÝ
10 B10/1 2 54,68  


36,72 4.66 1.92 4.50     2.11   56,79 1420 80.641,80   PREDANÝ
11 B11/1 4 77,16   18,12 12,57 13,68  27,12 4,07 1.60
    2,16   79,32

  PREDANÝ
  2. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
12 B1/2 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36   2.7   77.00

  PREDANÝ
13 B2/2 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
14 B3/2 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
15 B4/2 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
16 B5/2 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46

  PREDANÝ
17 B6/2 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
18 B7/2 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
19 B8/2 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23

  PREDANÝ
20 B9/2 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
21 B10/2 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04

  PREDANÝ
22 B11/2 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81

  PREDANÝ
  3. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
23 B1/3 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36   2.7   77.00

  PREDANÝ
24 B2/3 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
25 B3/3 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
26 B4/3 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
27 B5/3 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46

  PREDANÝ
28 B6/3 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
29 B7/3 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
30 B8/3 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23

  PREDANÝ
31 B9/3 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
32 B10/3 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04

  PREDANÝ
33 B11/3 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81

  PREDANÝ
  4. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
34 B1/4 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36   2.7   77.00

  PREDANÝ
35 B2/4 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
36 B3/4 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
37 B4/4 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
38 B5/4 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46

  PREDANÝ
39 B6/4 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
40 B7/4 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
41 B8/4 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23  
  PREDANÝ
42 B9/4 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
43 B10/4 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04

  PREDANÝ
44 B11/4 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81

  PREDANÝ
  5. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
45 B1/5 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36   2.7   77.00

  PREDANÝ
46 B2/5 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
47 B3/5 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
48 B4/5 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
49 B5/5 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46

  PREDANÝ
50 B6/5 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
51 B7/5 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
52 B8/5 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23

  PREDANÝ
53 B9/5 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
54 B10/5 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04

  PREDANÝ
55 B11/5 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81

  PREDANÝ
  6. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
56 B1/6 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36>   2.7   77.00

  PREDANÝ
57 B2/6 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
58 B3/6 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
59 B4/6 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
60 B5/6 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46       PREDANÝ
61 B6/6 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
62 B7/6 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
63 B8/6 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23

  PREDANÝ
64 B9/6 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
65 B10/6 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04

  PREDANÝ
66 B11/6 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81

  PREDANÝ
  7. poschodie Počet izieb m2 bytu   predsieň chodba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa WC šatník balkon balkon 2 m2 kobka   m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH    
67 B1/7 3 74.30   8.95 15.82 16.04 25.78 3.78 1.51 2.42 5.36   2.7   77.00

  PREDANÝ
68 B2/7 2 54.44   6.34 17.65   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   56.62

  PREDANÝ
69 B3/7 2 53.41   6.34 16.62   20.35 4.55 2.03 3.52 3.42   2.18   55.59

  PREDANÝ
70 B4/7 2 53.05   5.34 16.62   20.35 4.55 2.03 4.16 3.42   2.18   55.23

  PREDANÝ
71 B5/7 3 77.76   6.70 11.22 20.86 32.36 4.59 2.03   8.05   2.7   80.46       PREDANÝ
72 B6/7 3 74.53   9.23 15.60 16.04 27.20 4.31 2.15   5.36   1.89   76.42

  PREDANÝ
73 B7/7 2 58.13   6.72 19.22   19.90 4.55 2.03 5.71 10.19   1.89   60.02

  PREDANÝ
74 B8/7 3 75.39   8.14 11.88 20.86 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   77.23

  PREDANÝ
75 B9/7 3 74.98   8.14 11.88 20.45 22.84 4.71 2.03 4.93 8.06   1.84   76.82

  PREDANÝ
76 B10/7 3 83.20   6.88 13.17 12.65 39.22 4.75 2.03 4.50 5.09 10.58 1.84   85.04       PREDANÝ
77 B11/7 2 49.97   7.91 14.25   18.12 3.45 1.44 4.80 10.95   1.84   51.81       PREDANÝ

  8. poschodie Počet izieb m2 bytu predsieň chodba izba izba izba obývacia miestnosť kúpeľňa kúpeľňa 2 chodba šatník šatník 2 WC balkon balkon 2 m2 kobka m2 predaj CENA EUR
za 1 m2
CENA EUR s DPH  
78 B1/8 4 115.21 8.03 14.48 17.39 12.49 32.55 5.33 3.88 14.02 3.92 3.12   36.45   3.45 118.66

PREDANÝ
79 B2/8 2 53.41 6.34 16.62     20.35 4.55     3.52   2.03 3.42   2.56 55.97

PREDANÝ
80 B3/8 2 53,05 6,43 15,76

20,35 4,60

3,87    2,06 3.42
2.56 55,61

PREDANÝ
81 B4/8 4 114.85 8.03 12.49 17.39 14.48 32.55 5.33 3.88 13.66 3.92 3.12   36.45   2.64 117.49

PREDANÝ
82 B5/8 3 96.91 3.80 20.46 14.92   34.76 4.71   11.30 4.93   2.03 13.33   3.96 100.87

PREDANÝ
83 B6/8 4 127.86 4.21 20.95 21.84 13.85 33.52 5.93 3.47 16.07 8.02     29.23 3.26 3.78 131.64

PREDANÝ
84 B7/8 4 115,29 10,13 13,17  12,65  18,55 42,00 4,52 6,70   
  3,64 10,95  30,21 3.78 119,07

PREDANÝ
Hore