Označenie CENA EUR s DPH   
VP1
PREDANÉ
VP2 2000 VOĽNÉ
VP3
PREDANÉ
VP4
PREDANÉ
VP5
PREDANÉ
VP6   REZERVOVANÉ
VP7
REZERVOVANÉ
VP8
REZERVOVANÉ
VP9 2000 VOĽNÉ
VP10
PREDANÉ
VP11
PREDANÉ
VP12
PREDANÉ
VP13
PREDANÉ
VP14
PREDANÉ
VP15 2000 VOĽNÉ
VP16
REZERVOVANÉ
VP17
REZERVOVANÉ
VP18
PREDANÉ
VP19
PREDANÉ
VP20
PREDANÉ
VP21
PREDANÉ
VP22
PREDANÉ
VP23 2000 VOĽNÉ
VP24
PREDANÉ
VP25 2000 VOĽNÉ
VP26
PREDANÉ
VP27 2000 VOĽNÉ
VP28
PREDANÉ
VP29
PREDANÉ
VP30   REZERVOVANÉ
VP31   REZERVOVANÉ
VP32 2000 VOĽNÉ
VP33 2000 VOĽNÉ
VP34 2000 VOĽNÉ
VP35
PREDANÉ
VP36
PREDANÉ
VP37
PREDANÉ
VP38
PREDANÉ
VP39
PREDANÉ
VP40
PREDANÉ
VP41
PREDANÉ
VP42 2000 VOĽNÉ
VP43 2000 VOĽNÉ
VP44   REZEVOVANÉ 
VP45
PREDANÉ
VP46
PREDANÉ
VP47
PREDANÉ
VP48
PREDANÉ
VP49
PREDANÉ
VP50
PREDANÉ
VP51
PREDANÉ
VP52
PREDANÉ
VP53
PREDANÉ
VP54
PREDANÉ
VP55
PREDANÉ
VP56
PREDANÉ
VP57
PREDANÉ
VP58
REZERVOVANÉ
VP59   REZERVOVANÉ
VP60
PREDANÉ
VP61
PREDANÉ
VP62
PREDANÉ
VP63
PREDANÉ
VP64
PREDANÉ
VP65
PREDANÉ
VP66
REZERVOVANÉ
VP67
REZERVOVANÉ
VP68
PREDANÉ
VP69
PREDANÉ
VP70
PREDANÉ
VP71
PREDANÉ
VP72
REZERVOVANÉ
VP73
REZERVOVANÉ
VP74 2000 VOĽNÉ
VP75
PREDANÉ
VP76
REZERVOVANÉ
VP77
PREDANÉ
VP78
PREDANÉ
VP79
PREDANÉ
VP80
PREDANÉ
VP81
PREDANÉ
VP82
PREDANÉ
VP83
PREDANÉ
VP84
PREDANÉ
VP85
PREDANÉ
VP86
PREDANÉ
VP87
PREDANÉ
VP88
PREDANÉ
VP89
PREDANÉ
Hore